Инвестициялардың қайтарымы мен инвестициялардың қайтарымы арасындағы айырмашылық неде? https://obialuije.com/return-on-assets-roa-explained/


жауап 1:

ROA (Активтерді қайтару) сіздің компанияңыз өз активтерімен қаншалықты тиімді кіріс алатындығын көрсетеді. Сіз өзіңіздің кірістігіңізді басқа компаниялармен салыстыру үшін ROA қолдана аласыз, дегенмен өзіңізді өз салаңыздағы басқалармен салыстырудың мағынасы бар. Сіздің салаңыздағы компаниялардың байлығы мен кірістілігі басқа салаларға қатысы жоқ болуы мүмкін, сондықтан салааралық салыстыру көп нәрсені білдірмеуі мүмкін.

ROI (инвестициялардың қайтарымы), екінші жағынан, инвестицияға қатысты рентабельділікті өлшейді. Шын мәнінде, ROI белгілі бір мерзім ішінде, әдетте бір жыл ішінде, сіздің бизнесіңізге инвестициялардың жағымды әсерін бағалайды. Егер барлық формулалар бірдей айнымалы анықтамаларды қолданса, инвесторлар болашақ инвестициялардан қай компания ең көп пайда алатынын болжау үшін ROI қолдана алады.


жауап 2:

ROA

ROA (Активтерді қайтару) компанияның пайда алу үшін оның жалпы активтеріне қатысты қаншалықты тиімді екенін көрсетеді. Табыстылық неғұрлым жоғары болса, менеджмент өзінің активтік базасын неғұрлым тиімді пайдаланады. ROA мөлшерлемесі таза кірісті активтердің орташа сомасымен салыстыру арқылы есептеледі және пайызбен көрсетіледі.

ROA = таза табыс / орташа активтер жиынтығы

ROI

ROI инвестициялардан қайтарым алудың маңызды құралы ретінде жіктелуі мүмкін. Бұл формуланы көбінесе инвесторлар берілген инвестициядан бастапқы инвестицияланған сомаға қатысты қанша қайтарымды болатынын есептеу үшін қолданады. ROI төмендегідей пайызбен есептеледі.

ROI = (инвестициядан пайда - инвестициялық шығындар) / инвестициялық шығындар


жауап 3:

ROA

ROA (Активтерді қайтару) компанияның пайда алу үшін оның жалпы активтеріне қатысты қаншалықты тиімді екенін көрсетеді. Табыстылық неғұрлым жоғары болса, менеджмент өзінің активтік базасын неғұрлым тиімді пайдаланады. ROA мөлшерлемесі таза кірісті активтердің орташа сомасымен салыстыру арқылы есептеледі және пайызбен көрсетіледі.

ROA = таза табыс / орташа активтер жиынтығы

ROI

ROI инвестициялардан қайтарым алудың маңызды құралы ретінде жіктелуі мүмкін. Бұл формуланы көбінесе инвесторлар берілген инвестициядан бастапқы инвестицияланған сомаға қатысты қанша қайтарымды болатынын есептеу үшін қолданады. ROI төмендегідей пайызбен есептеледі.

ROI = (инвестициядан пайда - инвестициялық шығындар) / инвестициялық шығындар


жауап 4:

ROA

ROA (Активтерді қайтару) компанияның пайда алу үшін оның жалпы активтеріне қатысты қаншалықты тиімді екенін көрсетеді. Табыстылық неғұрлым жоғары болса, менеджмент өзінің активтік базасын неғұрлым тиімді пайдаланады. ROA мөлшерлемесі таза кірісті активтердің орташа сомасымен салыстыру арқылы есептеледі және пайызбен көрсетіледі.

ROA = таза табыс / орташа активтер жиынтығы

ROI

ROI инвестициялардан қайтарым алудың маңызды құралы ретінде жіктелуі мүмкін. Бұл формуланы көбінесе инвесторлар берілген инвестициядан бастапқы инвестицияланған сомаға қатысты қанша қайтарымды болатынын есептеу үшін қолданады. ROI төмендегідей пайызбен есептеледі.

ROI = (инвестициядан пайда - инвестициялық шығындар) / инвестициялық шығындар