Ламинарлы және турбулентті ағынның айырмашылығы неде?


жауап 1:

Ламинарлы және турбулентті ағындар арасындағы негізгі айырмашылықтар:

Ламинарлы және турбулентті ағын - сұйықтық динамикасындағы екі ортақ термин. Сұйықтық құбыр немесе түтік арқылы ағып жатқанда, ол ламинарлық ағынмен де, турбулентті де ағып кетеді. Сұйықтықтың көп бөлігі екі тәртіпте де құбырларға ағады. Егер сұйықтықтың әрбір жеке бөлшегі әдетте қандай-да бір жағдайда бір-біріне кедергі жасамайтын бірқалыпты бағытта жүрсе, ламинарлық ағынды сұйықтық ағынына жатқызуға болады. Ламинарлы қозғалыстың салдары сұйықтықпен байланысты жылдамдық сұйықтықтың ішіндегі барлық уақытта өзгермейтін болады, ал турбулентті ағынды сұйықтықтың кішігірім қозғалысы деп саналатын сұйықтықтың біркелкі емес, сирек қозғалысы деп сипаттауға болады. Мұндай сұйықтықтың жылдамдығы, әр сәтте, міндетті емес.

Ламинарлы ағын

  • Сұйықтың іргелес қабаттары бір-бірімен араласпайтын және бір-біріне параллель қозғалатын сұйықтық ағынын ламинарлық ағын деп атайды. Сұйық қабат ламинарлық ағынмен түзу сызықта қозғалады. Ламинарлық ағын сұйықтық аз жылдамдықпен және кіші диаметрлі түтіктермен ағып тұрған кезде пайда болады. Рейнольдс саны 2000-нан аз болатын ағын ламинарлы ағын деп аталады. Ағын өте реттелген, яғни сұйықтың іргелес қабаттарының араласуы болмайды және олар бір-біріне параллель қозғалады және ламинарлық ағындағы ығысу кернеуі тек сұйықтықтың тұтқырлығына ғана байланысты болады және тығыздығына тәуелсіз.

Турбулентті ағын

  • Сұйықтықтың іргелес қабаттары қиылысатын және бір-біріне параллель қозғалмайтын сұйықтық ағымы турбулентті ағын деп аталады. Сұйықтық қабаттары турбулентті ағынмен түзу сызықта қозғалмайды. Олар зигзагта кездейсоқ қозғалады. Турбулентті ағын сұйықтықтың жылдамдығы жоғары болған кезде пайда болады және үлкен диаметрлі құбырлар арқылы ағып кетеді. Рейнольдс саны 4000-нан асатын сұйықтық ағымы турбулентті ағын деп аталады. Сұйықтық белгілі бір тәртіппен ағып кетпейді. Бір-біріне параллель қозғалмайтын, бірақ қиылысатын әртүрлі қабаттардың қоспасы бар. Турбулентті ағындардағы ығысу кернеуі олардың тығыздығына байланысты.

жауап 2:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 3:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 4:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 5:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 6:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 7:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 8:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Butifweconsiderthethickness(x)oflayerstobeminimum([math]dx>0)[/math]thenthetrajectoryofthefluidradiallywouldbeparabolicalongthelengthofthepipeasshowninthefigurebelow.[math][/math]But if we consider the thickness(x)of layers to be minimum([math]dx->0) [/math]then the trajectory of the fluid radially would be parabolic along the length of the pipe as shown in the figure below.[math] [/math]

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 9:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 10:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 11:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 12:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 13:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері


жауап 14:

Су құбырдан қалай ағып жатқанын қарастырыңыз.

Ағынның өте төмен жылдамдығымен су біркелкі ағып кетеді - «әйнек».

Егер ағынның жылдамдығын арттырсақ, онда су хаотикалық түрде ағып кетеді. сәйкесінше

Ламинарлық ағын - бұл сұйықтық бөлшектері тегіс қабаттарда немесе ламинаттарда қозғалатын ағын. Турбулентті ағын дегеніміз - кездейсоқ үш өлшемді жылдамдықтың ауытқуы салдарынан сұйық бөлшектер жылдам қозғалатын ағын.

Дерек көзі

Google суреттері

Фокс пен Макдональдс сұйықтық механикасының негіздері