С тіліндегі макро мен алдын-ала процессордың айырмашылығы неде?


жауап 1:

Препроцессордың барлық нұсқаулары хэш таңбасынан басталады (#). C препроцессоры - бұл программа жасамас бұрын оны өзгертетін макропроцессор.

#Include препроцессоры тақырып файлдарын С бағдарламасына қосу үшін қолданылады. Мысалы #include

Сіз макросты С-дағы процессордың директивасын #define көмегімен анықтай аласыз. Макрос дегеніміз - атқа ие кодтың үзіндісі. Сіз осы кодтың фрагментін бағдарламада атауды қолдана аласыз. Мысалы, #define PI 3.1415