Қосылған граф пен циклдік графиктің айырмашылығы неде?


жауап 1:

Қосылған диаграмма: Егер шыңдардың әр жұбы арасында жол болса, диаграмма қосылады. Қосылған диаграммада қол жетімді шыңдар жоқ. Ажыратылмаған график бөлінген. G сызбасында G екі түйін болса, G нүктесінде бұл түйіндер соңғы нүктелер ретінде болмайтындай етіп бөлінеді. Тек бір шыңы бар график қосылған. Екі немесе одан да көп шыңдары бар жиексіз график бөлінген.

1-мысал

Келесі графикада бір шыңнан екінші шыңға ауысуға болады. Мысалы, 'ab-e' жолын қолдана отырып 'a' шыңынан 'e' шыңына 'e' ауыса аласыз.

Циклдік график: Графикалық теорияда цикл графигі немесе дөңгелек диаграмма дегеніміз бір циклден тұратын график немесе басқаша айтқанда жабық тізбектегі бірнеше шыңдардан тұратын график. N шыңдары бар цикл графигі Cn деп аталады. Cn бұрыштық нүктелерінің саны жиектер санына сәйкес келеді, және әрбір бұрыштық нүктенің 2 дәрежесі бар; Яғни, әр шыңның дәл екі шеті болады.