Схемадағы екі нүктенің потенциалдық айырмашылығы бірдей ме?


жауап 1:

Потенциалдық айырмашылық (түсу) екі нүктенің арасындағы қашықтықта сызықты өседі, өйткені өткізгіштің кедергісі сымның ұзындығының (және енінің) функциясы болып табылады. Егер «электр тізбегі» елдегі энергия берілісінің көлеміне байланысты болса, онда ол маңызды, егер интегралды схемада болса, онда ол өте аз болады.


жауап 2:

Бұл ландшафттағы екі нүктенің арасындағы биіктікке сәйкес келеді.

А нүктесі жерге / сілтемеге қатысты 12 В және В нүктесі жерге қатысты 5 В потенциалы бар делік. Сонда А нүктесі В нүктесінен 7 В потенциалға ие немесе А және В нүктелері арасындағы ықтимал айырмашылық - 7 В. Керісінше, В пен А арасындағы потенциалдар айырмасы - 7V.

Сіз оны алдыңыз деп үміттенемін.